Solna Gymnasium

Kommunal ·

Råsundavägen 80, Solna

Solna Gymnasium är ett kommunalt gymnasium i Solna. Solna Gymnasium har barn- och fritidsprogrammet, el- och energiprogrammet, ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet.

Solna Gymnasium är ett gymnasium i Solna som har programmen Natur, Samhälle, Ekonomi, El och energi, Barn och fritid samt Introduktion. Antagningspoängen 2023 för Solna Gymnasium var mellan 145 och 307,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 307,5 meritpoäng för Natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

307.5

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

255

Samhällsvetenskap

 

242.5

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

287.5

Juridik

 

270

El- och energiprogrammet

Antagningsgräns

Dator- och kommunikationsteknik

 

185

Elteknik

 

215

Barn- och fritidsprogrammet

Antagningsgräns

Fritid och hälsa

 

205

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

El- och energiprogrammet

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

145

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

64/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C (15,3)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

88 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

91 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 202 svar, 87 % svarsfrekvens

Studiero

6,2

Trygghet

8,4

Stöd

5,9

Elevnöjdhet

6,5

Antal elever på skolan

764 elever

Könsfördelning

42 % tjejer

58 % killar

Praktiskt

Bibliotek

Skolbibliotek med skolbibliotekarie.

Skollunch

Matsal på skolan.

Idrottssal

Idrottssal på skolan.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

57 %

Jobbar

18 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

25 %

Tre år efter

Studerar

59 %

Jobbar

32 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

9 %

Fem år efter

Studerar

42 %

Jobbar

42 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

16 %

Plats

Solna Kommun är skolägare

1 gymnasieskola

764 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Solna Kommun som är en kommunal skolägare.