Nynäshamns gymnasium

Kommunal ·

Kvarnvägen 4, Nynäshamn

Högskolestudier

Var eleverna på Nynäshamns gymnasium studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Nynäshamns gymnasium de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  13 %

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  12 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  8 %

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  8 %

 • Mittuniversitetet

  Mittuniversitetet

  7 %

 • Sveriges lantbruksuniversitet

  Sveriges lantbruksuniversitet

  5 %

 • Umeå universitet

  Umeå universitet

  5 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  5 %

 • Högskolan Dalarna

  Högskolan Dalarna

  4 %

 • Karlstads universitet

  Karlstads universitet

  4 %

Och 15 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

  17 %

 • Ämneslärarprogrammet

  9 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  9 %

 • Grundlärarprogrammet

  8 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  7 %

 • Förskollärarprogrammet

  5 %

 • Kandidatprogram i konst och media

  4 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  4 %

 • Hippologprogrammet

  3 %

 • Högskoleingenjörsprogrammet

  3 %

Och 18 ytterligare utbildningar

Program

Natur

Antagningspoäng

Naturvetenskap

 

120

Samhälle

Antagningspoäng

Samhällsvetenskap

 

120

Ekonomi

Antagningspoäng

Juridik

 

120

Teknik

Antagningspoäng

Informations- och medieteknik

 

120

El och energi

Antagningspoäng

Dator- och kommunikationsteknik

 

80

Elteknik

 

80

Försäljning och service

Antagningspoäng

Försäljning och service

 

80

Bygg och anläggning

Antagningspoäng

Husbyggnad

 

80

Introduktion

Antagningspoäng

Bygg- och anläggningsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

80

Försäljning och service

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Om

Nynäshamns gymnasium är ett gymnasium i Nynäshamn som har programmen natur, samhälle, ekonomi, teknik, el och energi, försäljning och service, bygg och anläggning samt introduktion. Antagningspoängen 2023 för Nynäshamns gymnasium var mellan 0 och 120 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 80 meritpoäng för introduktion, inriktning bygg- och anläggningsprogrammet. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

62/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D(13,3)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

62%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

78%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 85 svar, 75 % svarsfrekvens

Studiero

6,3

Trygghet

7,2

Stöd

5

Elevnöjdhet

4,9

Antal elever på skolan

342 elever

Könsfördelning

37 % tjejer

63 % killar

Praktiskt

Matsal på skolan

Matsal i skolans lokaler.

Skolbibliotek med bibliotekarie

Bibliotek med anställd skolbibliotekarie.

Idrottssal utanför skolan

Idrott utövas på Folkets hall.

Efter gymnasiet

1 år efter studenten

Studerar

43 %

Jobbar

20 %

Annat

37 %

3 år efter studenten

Studerar

46 %

Jobbar

40 %

Annat

14 %

Högskolestudier

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  13 %

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  12 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  8 %

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  8 %

 • Mittuniversitetet

  Mittuniversitetet

  7 %

 • Sveriges lantbruksuniversitet

  Sveriges lantbruksuniversitet

  5 %

Plats

Skolägare

Nynäshamns Kommun

1 gymnasieskola

Kommunal skolägare

Nynäshamns gymnasium drivs av Nynäshamns kommun som är en kommunal huvudman.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.