Blackebergs gymnasium i Bromma

1 / 5

Blackebergs gymnasium

Kommunal ·

Wergelandsgatan 22, Bromma

Högskolestudier

Var eleverna på Blackebergs gymnasium studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Blackebergs gymnasium de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  19 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  16 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  15 %

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  14 %

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  14 %

 • Karolinska institutet

  Karolinska institutet

  4 %

 • Chalmers tekniska högskola

  Chalmers tekniska högskola

  2 %

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  2 %

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  2 %

 • Umeå universitet

  Umeå universitet

  2 %

Och 16 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

  34 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  11 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  9 %

 • Juristprogrammet

  4 %

 • Läkarprogrammet

  4 %

 • Civilingenjörsprogram i samhällsbyggnad och byggnadsteknik

  4 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  3 %

 • Ämneslärarprogrammet

  2 %

 • Civilekonomprogrammet

  2 %

 • Kandidatprogram i fysik, kemi och geovetenskap

  2 %

Och 28 ytterligare utbildningar

Program

Natur
InriktningAntagningspoäng
Bild, arkitektur 

SVE

Särskild variant av programet inom det estetiska området som inte är en av de nationella inriktingarna.

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

SVE

PROV

340.5
Musik 

SVE

Särskild variant av programet inom det estetiska området som inte är en av de nationella inriktingarna.

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

SVE

PROV

300
Naturvetenskap 
300
Naturvetenskap och samhälle 
287.5
Samhälle
InriktningAntagningspoäng
Beteendevetenskap 
280
Samhällsvetenskap 
265
Ekonomi
InriktningAntagningspoäng
Ekonomi 
295

Om

Blackebergs gymnasium är ett gymnasium i Bromma som har programmen natur, samhälle och ekonomi. Antagningspoängen 2023 för Blackebergs gymnasium var mellan 265 och 300 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 300 meritpoäng för natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

84/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

B-C(16,8)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

97%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

94%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,5

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 322 svar, 85 % svarsfrekvens

Studiero

7,2

Trygghet

8,8

Stöd

6,4

Elevnöjdhet

7,6

Antal elever på skolan

1233 elever

Könsfördelning

52 % tjejer

48 % killar

Praktiskt

Matsal och eget kök

Matsal och eget kök i skolans lokaler.

Skolbibliotek med bibliotekarie

Bibliotek med anställd skolbibliotekarie.

Idrottssal på skolan

Idrottssal i skolans lokaler.

Efter gymnasiet

1 år efter studenten

Studerar

56 %

Jobbar

25 %

Annat

19 %

3 år efter studenten

Studerar

79 %

Jobbar

18 %

Annat

3 %

Högskolestudier

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  19 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  16 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  15 %

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  14 %

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  14 %

 • Karolinska institutet

  Karolinska institutet

  4 %

Plats

Skolägare

Stockholms Kommun

22 gymnasieskolor

Kommunal skolägare

Blackebergs gymnasium drivs av Stockholms kommun som är en kommunal huvudman. De närmsta gymnasierna Stockholms kommun driver är Spånga gymnasium och Bromma gymnasium.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.