Tibble gymnasium campus Täby

Fristående ·

Attundavägen 1, Täby

På Tibble Campus Täby möts elever och lärare med olika intressen och skapar en blandning som ingen annan skola har. Här kan alla vara sig själva. Det går över 1 700 elever på skolan som är belägen ett stenkast från Täby centrum, och storleken gör att du träffar många nya människor och får uppleva spännande möten varje dag. Vi vill ge dig den bästa tänkbara grunden inför framtiden. Kunskap och lärande är i fokus och du ska som elev känna att det är värt att satsa din gymnasietid på Tibble. Vi vill att du ska vara stolt och nöjd med din tid och dina betyg när du lämnar oss för vidare högskolestudier eller yrkesliv.

Tibble gymnasium campus Täby är ett gymnasium i Täby som har programmen Natur, Samhälle, Ekonomi, Estet, Teknik samt Barn och fritid. Antagningspoängen 2023 för Tibble campus Täby var mellan 235 och 285 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 285 meritpoäng för Natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

285

Naturvetenskap och samhälle

 

285

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

262.5

Samhällsvetenskap

 

262.5

Samhällsvetenskap, Juridik

 

280

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

282.5

Ekonomi, Finans

 

282.5

Ekonomi, Internationell ekonomi

 

280

Juridik

 

282.5

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Informations- och medieteknik

 

272.5

Estetiska programmet

Antagningsgräns

Bild och formgivning

 

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

550

Musik

 

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

520

Teater, Musikal

 

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

567.5

Barn- och fritidsprogrammet

Antagningsgräns

Fritid och hälsa, Ihl profil

 

235

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

76/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

B-C (16,6)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

96 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

91 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,3

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 515 svar, 87 % svarsfrekvens

Studiero

6,4

Trygghet

8,3

Stöd

6

Elevnöjdhet

7,4

Antal elever på skolan

1784 elever

Könsfördelning

54 % tjejer

46 % killar

Utmärkande

Blandade intressen skapar spännande möten

Skolans breda utbud av utbildningar gör att alla kan hitta en plats där de kan vara sig själva. Storleken gör att du träffar många nya människor och får uppleva spännande möten.

NIU & LIU

Kombinera teoretiska kunskaper med idrottsutövande på hög nivå. Här får du förutsättningarna att nå långt med träning på skoltid och fokus på individuell utveckling.

Den internationella skolan

Med lång tradition av internationellt nätverkande och samarbete för både elever och lärare får du möjlighet att uppleva andra kulturer och öva på språk.

Traditioner & föreningar

Skolan har många traditioner som uppskattas av både elever och lärare. Det utbredda föreningslivet gör det möjligt för dig att engagera dig samtidigt som du får nya bekantskaper från andra klasser.

Praktiskt

Bibliotek

Skolbibliotek med skolbibliotekarie.

Biblioteket har fått den fina utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass. Det bevisar den höga kvalitet som vårt bibliotek håller och som personal och elever har stor glädje och nytta av.

Skollunch

Matsal och eget kök på skolan.

Idrottssal

Idrottssal på skolan.

I Tibbles Sportcentrum utövas idrott av alla dess former. Här finns en 50 meters simbassäng, ishall, gym, danslokal, klättervägg, friidrottsarena, fotbollsplan och förstås bollhallar.

Dator

Kostnadsfri skoldator eller möjlighet att köpa egen dator.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Vi lägger extra stor vikt vid att ha ett fantastiskt team av kuratorer, skolsköterskor, specialpedagoger, skolläkare samt psykolog som tillsammans utgörs Tibbles elevhälsa.

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

53 %

Jobbar

19 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

28 %

Tre år efter

Studerar

53 %

Jobbar

34 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

13 %

Fem år efter

Studerar

52 %

Jobbar

40 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

8 %

Öppet hus

Öppet hus på Tibble Campus Täby

Öppet hus

Torsdag, 23 november
16:00 - 19:00

Sociala medier

Tibble gymnasium campus Täby

Vanliga frågor

Vilka moderna språk kan man läsa?

På Tibble har du möjlighet att läsa följande språkkurser: Franska steg 1-5, Tyska steg 1-5, Spanska steg 1-5 och Italienska steg 1-3

Får man en dator på skolan?

På Tibble Campus Täby kan du antingen köpa en dator vid skolstart eller låna en dator under studietiden som sedan lämnas tillbaks.

Får man SL-kort?

Elever som har längre än 6 km gångväg till skolan utifrån sin folkbokföringsadress, får ett SL-kort av sin mentor som delas ut i samband med terminsstart. Korten gäller vardagar mellan 04.30 – 19.00.

Plats

Cedergrenska är skolägare

4 gymnasieskolor

2828 elever totalt

Fristående skolägare

Cedergrenska bedriver utbildningsverksamheter för barn och elever från förskola till eftergymnasiala utbildningar. Cedergrenska utformar sina verksamheter med pedagogen i fokus. Ledande forskning har påvisat att pedagogen är den viktigaste faktorn i barns utveckling och lärande. Nyckeln är att i processer och beslut fokusera på pedagogens vardag och skapa förutsättningar för högkvalitativ tid med elever och barn. Starka stödfunktioner och systematiskt samarbete leder till kollegialt lärande, hög kompetens och goda utvecklingsmöjligheter för våra pedagoger. Genom att aktivt förädla våra arbetsplatser för pedagoger ska Cedergrenskaskolor utgöra attraktiva val för såväl nyexaminerade som väletablerade pedagoger.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet