Tibble gymnasium campus Täbys idrottsanläggningar.
Tibble gymnasium campus Täbys skolbibliotek.
Estetiska programmet inriktning musik på Tibble gymnasium campus Täby.
Naturvetenskapsprogrammet på Tibble gymnasium campus Täby.

1 / 5

Tibble gymnasium campus Täby

Fristående ·

Attundavägen 1, Täby

Högskolor

Var eleverna på Tibble gymnasium campus Täby studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Tibble gymnasium campus Täby de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  22 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  21 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  17 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  10 %

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  8 %

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  4 %

 • Umeå universitet

  Umeå universitet

  2 %

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  2 %

 • Linnéuniversitetet

  Linnéuniversitetet

  1 %

 • Karolinska institutet

  Karolinska institutet

  1 %

Och 24 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Civilingenjörsprogram

  26 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  17 %

 • Juristprogrammet

  10 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  7 %

 • Civilekonomprogrammet

  6 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  4 %

 • Lärarprogram

  4 %

 • Socionomprogrammet

  3 %

 • Högskoleingenjörsprogram

  2 %

 • Kandidatprogram i journalistik och information

  2 %

Och 31 ytterligare utbildningar

Program

Om

På Tibble Campus Täby möts elever och lärare med olika intressen och skapar en blandning som ingen annan skola har. Här kan alla vara sig själva. Det går över 1 700 elever på skolan som är belägen ett stenkast från Täby centrum, och storleken gör att du träffar många nya människor och får uppleva spännande möten varje dag. Vi vill ge dig den bästa tänkbara grunden inför framtiden. Kunskap och lärande är i fokus och du ska som elev känna att det är värt att satsa din gymnasietid på Tibble. Vi vill att du ska vara stolt och nöjd med din tid och dina betyg när du lämnar oss för vidare högskolestudier eller yrkesliv.

Tibble gymnasium campus Täby är ett gymnasium i Täby som har programmen natur, samhälle, ekonomi, teknik, estet samt barn och fritid. Antagningspoängen 2023 för Tibble campus Täby var mellan 235 och 285 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 285 meritpoäng för natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

90/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

B-C(16,5)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

97%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

91%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från Skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,1

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 515 svar, 87 % svarsfrekvens

Studiero

6,4

Trygghet

8,3

Stöd

6

Elevnöjdhet

7,4

Antal elever på skolan

1784 elever

Könsfördelning

54 % tjejer

46 % killar

Utmärkande

Blandade intressen skapar spännande möten

Skolans breda utbud av utbildningar gör att alla kan hitta en plats där de kan vara sig själva. Storleken gör att du träffar många nya människor och får uppleva spännande möten.

NIU & LIU

Kombinera teoretiska kunskaper med idrottsutövande på hög nivå. Här får du förutsättningarna att nå långt med träning på skoltid och fokus på individuell utveckling.

Den internationella skolan

Med lång tradition av internationellt nätverkande och samarbete för både elever och lärare får du möjlighet att uppleva andra kulturer och öva på språk.

Traditioner & föreningar

Skolan har många traditioner som uppskattas av både elever och lärare. Det utbredda föreningslivet gör det möjligt för dig att engagera dig samtidigt som du får nya bekantskaper från andra klasser.

Praktiskt

Matsal och eget kök

Matsal och eget kök i skolans lokaler.

Skolbibliotek med bibliotekarie

Biblioteket har fått den fina utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass. Det bevisar den höga kvalitet som vårt bibliotek håller och som personal och elever har stor glädje och nytta av.

Idrottssal på skolan

I Tibbles Sportcentrum utövas idrott av alla dess former. Här finns en 50 meters simbassäng, ishall, gym, danslokal, klättervägg, friidrottsarena, fotbollsplan och förstås bollhallar.

Efter gymnasiet

1 år efter studenten

Studerar

58 %

Jobbar

20 %

Annat

22 %

3 år efter studenten

Studerar

66 %

Jobbar

26 %

Annat

8 %

Högskolestudier

Högskolor och universitet

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  22 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  21 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  17 %

Utbildningskategorier

 • Civilingenjörsprogram

  26 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  17 %

 • Juristprogrammet

  10 %

Sociala medier

Tibble gymnasium campus Täby

Vanliga frågor

Vilka moderna språk kan man läsa?

På Tibble har du möjlighet att läsa följande språkkurser: Franska steg 1-5, Tyska steg 1-5, Spanska steg 1-5 och Italienska steg 1-3

Får man en dator på skolan?

På Tibble Campus Täby kan du antingen köpa en dator vid skolstart eller låna en dator under studietiden som sedan lämnas tillbaks.

Får man SL-kort?

Elever som har längre än 6 km gångväg till skolan utifrån sin folkbokföringsadress, får ett SL-kort av sin mentor som delas ut i samband med terminsstart. Korten gäller vardagar mellan 04.30 – 19.00.

Plats

Skolägare

Cedergrenska

5 gymnasieskolor

Fristående skolägare

Cedergrenska bedriver utbildningsverksamheter för barn och elever från förskola till eftergymnasiala utbildningar. Cedergrenska utformar sina verksamheter med pedagogen i fokus. Ledande forskning har påvisat att pedagogen är den viktigaste faktorn i barns utveckling och lärande. Nyckeln är att i processer och beslut fokusera på pedagogens vardag och skapa förutsättningar för högkvalitativ tid med elever och barn. Starka stödfunktioner och systematiskt samarbete leder till kollegialt lärande, hög kompetens och goda utvecklingsmöjligheter för våra pedagoger. Genom att aktivt förädla våra arbetsplatser för pedagoger ska Cedergrenskaskolor utgöra attraktiva val för såväl nyexaminerade som väletablerade pedagoger.

Andra besökte även