Sjölins Gymnasium Nacka

Fristående ·

Experimentgatan 7, Nacka

Sjölins Gymnasium Nacka är ett gymnasium i Nacka som har programmen Natur, Samhälle och Ekonomi. Antagningspoängen 2023 för Sjölins Nacka var mellan 260 och 287,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 287,5 meritpoäng för Natur, inriktning naturvetenskap och samhälle. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

287.5

Naturvetenskap och samhälle

 

287.5

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

260

Samhällsvetenskap

 

260

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

282.5

Juridik

 

282.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

71/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

B-C (15,8)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

95 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

77 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,6

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 135 svar, 85 % svarsfrekvens

Studiero

7

Trygghet

8,9

Stöd

6,7

Elevnöjdhet

7,4

Antal elever på skolan

478 elever

Könsfördelning

51 % tjejer

49 % killar

Praktiskt

Bibliotek

Inget skolbibliotek.

Skollunch

Matkort som kan användas på närliggande restauranger.

Idrottssal

Idrottssal på skolan.

Har mindre idrottssal. Idrott utövas även i Sickla gymnastikhall.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Elevhälsa

Deltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

48 %

Jobbar

27 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

25 %

Tre år efter

Studerar

55 %

Jobbar

26 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

19 %

Fem år efter

Studerar

54 %

Jobbar

39 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

7 %

Plats

Sjölins Gymnasium AB är skolägare

5 gymnasieskolor

2498 elever totalt

Fristående skolägare

Skolan drivs av Sjölins Gymnasium AB som är en fristående skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet