Nacka gymnasium

Kommunal ·

Griffelvägen 17, Nacka

Vi vänder oss till dig som tar dina studier på allvar och som är beredd att satsa engagemang och tid under dina tre gymnasieår. I gengäld erbjuder vi dig en utbildning av hög kvalitet. På Nacka gymnasium finns den kreativitet och kompetens, den bredd och de möjligheter som krävs för att ge dig en bra, konkurrenskraftig utbildning och en god förberedelse både för högskolestudier och för ett spännande yrkesliv.

Nacka gymnasium är ett gymnasium i Nacka som har programmen Natur, Samhälle, Ekonomi, Teknik, El och energi samt Bygg och anläggning. Antagningspoängen 2023 för Nacka gymnasium var mellan 0 och 307,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 307,5 meritpoäng för Natur inriktning naturvetenskap, utland. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

287.5

Naturvetenskap och samhälle

 

282.5

Naturvetenskap, Matematik

 

285

Naturvetenskap, Utland

 

307.5

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

250

Medier, information och kommunikation

 

245

Medier, information och kommunikation, Konst och design

 

247.5

Samhällsvetenskap

 

260

Samhällsvetenskap, Historia

 

242.5

Samhällsvetenskap, Utland

 

257.5

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

270

Juridik

 

265

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Design och produktutveckling

 

255

Informations- och medieteknik

 

262.5

Informations- och medieteknik, Särskild variant estetiska området, teknik och musik

 

SVE

Särskild variant av programet inom det estetiska området som inte är en av de nationella inriktingarna.

SVE

0

Samhällsbyggande och miljö

 

255

Teknikvetenskap

 

265

El- och energiprogrammet

Antagningsgräns

Dator- och kommunikationsteknik

 

200

Elteknik

 

217.5

Bygg- och anläggningsprogrammet

Antagningsgräns

Husbyggnad

 

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

77/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C (15,4)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

95 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

99 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,7

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 531 svar, 74 % svarsfrekvens

Studiero

6,6

Trygghet

8,8

Stöd

6,5

Elevnöjdhet

7,7

Antal elever på skolan

2199 elever

Könsfördelning

38 % tjejer

62 % killar

Praktiskt

Bibliotek

Skolbibliotek med skolbibliotekarie.

Erbjuder ett stort utbud av olika typer av litteratur, många studieplatser, grupprum, och tre fackutbildade bibliotekarier

Skollunch

Matsal och eget kök på skolan.

Det finns alltid ett vegetariskt alternativ och en salladsbuffé.

Idrottssal

Idrottssal på skolan.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

53 %

Jobbar

24 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

23 %

Tre år efter

Studerar

64 %

Jobbar

26 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

10 %

Fem år efter

Studerar

63 %

Jobbar

31 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

6 %

Plats

Nacka Kommun är skolägare

2 gymnasieskolor

2820 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Nacka Kommun som är en kommunal skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet