Nacka Enskilda gymnasium

Fristående ·

Cylindervägen 4, Nacka Strand

Nacka Enskilda gymnasium är ett gymnasium i Nacka Strand som har programmen Samhälle och Ekonomi. Antagningspoängen 2023 för Nacka Enskilda gymnasium var mellan 0 och 162,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 162,5 meritpoäng för Samhälle, inriktning samhällsvetenskap. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Samhällsvetenskap

 

162.5

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

40/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C (14,7)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Väldigt hög

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

83 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

60 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 51 svar, 91 % svarsfrekvens

Studiero

6,2

Trygghet

9

Stöd

6,4

Elevnöjdhet

5,8

Antal elever på skolan

156 elever

Könsfördelning

23 % tjejer

77 % killar

Praktiskt

Bibliotek

Obemannat skolbibliotek.

Skollunch

Matkort som kan användas på närliggande restauranger.

Idrottssal

Idrottssal utanför skolan.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Plats

Nacka Enskilda Gymnasium AB är skolägare

1 gymnasieskola

156 elever totalt

Fristående skolägare

Skolan drivs av Nacka Enskilda Gymnasium AB som är en fristående skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet