NTI Gymnasiet Stockholm Odenplan

Fristående ·

Craafords väg 12, Stockholm

NTI Gymnasiet Stockholm Odenplan är ett gymnasium i Stockholm, Vasastan som har programmen Estet, Teknik samt El och energi. Antagningspoängen 2023 för NTI Stockholm var mellan 0 och 192,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 192,5 meritpoäng för Teknik, inriktning design och produktutveckling. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Design och produktutveckling

 

192.5

Informations- och medieteknik

 

0

Estetiska programmet

Antagningsgräns

Estetik och media

 

0

El- och energiprogrammet

Antagningsgräns

Dator- och kommunikationsteknik

 

152.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

71/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C (15)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

91 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

78 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 197 svar, 71 % svarsfrekvens

Studiero

5,8

Trygghet

7,9

Stöd

6,1

Elevnöjdhet

6,1

Antal elever på skolan

819 elever

Könsfördelning

21 % tjejer

79 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

63 %

Jobbar

17 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

20 %

Tre år efter

Studerar

51 %

Jobbar

34 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

15 %

Fem år efter

Studerar

37 %

Jobbar

48 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

15 %

Plats

NTI Gymnasiet Macro AB är skolägare

16 gymnasieskolor

4117 elever totalt

Fristående skolägare

Skolan drivs av NTI Gymnasiet Macro AB som är en fristående skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet