Östra gymnasiet

Introduktionsprogrammet

Introduktions-
programmet

Inriktning

El- och energiprogrammet
IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

Preliminär antagningspoäng 2024MedianAntal antagna elever
1951951

Historiska antagningspoäng

Antagningspoäng
182,5
180
177,5
105
207,5

2019

2020

2021

2022

2023

Brukar förändras med från preliminär

-27,5 - 35merit

Hur mycket antagningsgränsen förändrats från den preliminära till den slutgiltiga de senaste tre åren.

Andra besökte även