Täby Enskilda Gymnasiums skolbyggnad.
Täby Enskilda Gymnasium i Täby
Täby Enskilda Gymnasium i Täby

1 / 4

Täby Enskilda Gymnasium

Fristående ·

Kemistvägen 1, Täby

Högskolestudier

Var eleverna på Täby Enskilda Gymnasium studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Täby Enskilda Gymnasium de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  24 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  24 %

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  13 %

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  9 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  8 %

 • Handelshögskolan i Stockholm

  Handelshögskolan i Stockholm

  6 %

 • Karolinska institutet

  Karolinska institutet

  3 %

 • Umeå universitet

  Umeå universitet

  3 %

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  2 %

 • Sveriges lantbruksuniversitet

  Sveriges lantbruksuniversitet

  1 %

Och 11 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

  29 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  19 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  10 %

 • Juristprogrammet

  8 %

 • Läkarprogrammet

  5 %

 • Psykologprogrammet

  3 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  3 %

 • Ämneslärarprogrammet

  2 %

 • Civilekonomprogrammet

  2 %

 • Kandidatprogram i journalistik och information

  2 %

Och 24 ytterligare utbildningar

Program

Natur
Inriktning (Välj år 2)
Här söker du in till hela naturvetenskapsprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
Antagningspoäng
Naturvetenskap 
315
Naturvetenskap och samhälle 
315
Samhälle
Inriktning (Välj år 2)
Här söker du in till hela samhällsvetenskapsprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
Antagningspoäng
Beteendevetenskap 
290
Samhällsvetenskap 
290
Ekonomi
Inriktning (Välj år 2)
Här söker du in till hela ekonomiprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
Antagningspoäng
Ekonomi 
295
Juridik 
295
Teknik
InriktningAntagningspoäng
Teknikvetenskap 
320
Estet
InriktningAntagningspoäng
Estetik och media, det digitala samhället 
240

Om

Vi är en självständig skola som inte är en del i någon skolkoncern. Skolan startades 1999. Vi har ljusa, fräscha och moderna lokaler. Varje elev och lärare har en dator som ett verktyg i studierna. Buss och pendeltåg på gångavstånd. 20 minuter till Stockholm.

Täby Enskilda Gymnasium är ett gymnasium i Täby som har programmen natur, samhälle, ekonomi, teknik och estet. Antagningspoängen 2023 för Täby Enskilda var mellan 240 och 320 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 320 meritpoäng för teknik, inriktning teknikvetenskap. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

96/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

A-B(18,3)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

97%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

96%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

8,2

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 253 svar, 86 % svarsfrekvens

Studiero

7,9

Trygghet

9,2

Stöd

7,5

Elevnöjdhet

9

Antal elever på skolan

896 elever

Könsfördelning

70 % tjejer

30 % killar

Praktiskt

Matsal och eget kök

Prisbelönt skolmat som lagas från grunden, varje dag.

Obemannat skolbibliotek

Skolbibliotek utan anställd bibliotikarie.

Idrottssal utanför skolan

500 meter från skolan

Efter gymnasiet

1 år efter studenten

Studerar

75 %

Jobbar

10 %

Annat

15 %

3 år efter studenten

Studerar

75 %

Jobbar

13 %

Annat

12 %

Högskolestudier

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  24 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  24 %

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  13 %

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  9 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  8 %

 • Handelshögskolan i Stockholm

  Handelshögskolan i Stockholm

  6 %

Plats

Skolägare

Procurama AB

1 gymnasieskola

Fristående skolägare

Täby Enskilda Gymnasium drivs av Procurama AB som är en enskild huvudman.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.