Fryshuset gymnasium

Estetiska programmet

Estetiska
programmet

Inriktning

Bild och formgivning
PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

Antagningspoäng 2023Median
120440,5

Historiska antagningspoäng

Antagningspoäng
265
415
448,5
449
120

2019

2020

2021

2022

2023

Inriktning

Dans
PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

Antagningspoäng 2023Median
180476,5

Historiska antagningspoäng

Antagningspoäng
120
185
120
399
180

2019

2020

2021

2022

2023

Inriktning

Musik, Musikproduktion

Antagningspoäng 2023Median
157,5326

Historiska antagningspoäng

Antagningspoäng
280,5
296
120
120
157,5

2019

2020

2021

2022

2023

Inriktning

Estetik och media, Speldesign
AST

Anpassad för dig med autismspektrumtillstånd.

Antagningspoäng 2023Median
175202,5

Inriktning

Teater
PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

Antagningspoäng 2023Median
120393

Historiska antagningspoäng

Antagningspoäng
120
120
285
190
120

2019

2020

2021

2022

2023

Inriktning

Bild och formgivning
AST

Anpassad för dig med autismspektrumtillstånd.

Antagningspoäng 2023Median
120220

Historiska antagningspoäng

Antagningspoäng
557,5
431
120
120

2020

2021

2022

2023

Inriktning

Musik, Sång
PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

Antagningspoäng 2023Median
120418

Historiska antagningspoäng

Antagningspoäng
413
120
120
433,5
120

2019

2020

2021

2022

2023

Inriktning

Musik, Gitarr
PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

Antagningspoäng 2023Median
145365

Historiska antagningspoäng

Antagningspoäng
213,5
120
120
170
145

2019

2020

2021

2022

2023

Inriktning

Musik, Singer/Songwriter

Antagningspoäng 2023Median
172,5200

Historiska antagningspoäng

Antagningspoäng
120
120
194
172,5

2020

2021

2022

2023

Inriktning

Estetik och media, Digital Medieproducent
PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

Antagningspoäng 2023Median
120520

Historiska antagningspoäng

Antagningspoäng
120
157,5
120
120

2020

2021

2022

2023

Inriktning

Musik
PROV
AST

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.
Anpassad för dig med autismspektrumtillstånd.

Antagningspoäng 2023Median
338,5423

Historiska antagningspoäng

Antagningspoäng
362,5
120
324,5
338,5

2020

2021

2022

2023

Inriktning

Teater
PROV
AST

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.
Anpassad för dig med autismspektrumtillstånd.

Antagningspoäng 2023Median
420525,5

Historiska antagningspoäng

Antagningspoäng
512,5
489
120
420

2020

2021

2022

2023

Inriktning

Musik, Trummor
PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

Antagningspoäng 2023Median
197,5389,5

Historiska antagningspoäng

Antagningspoäng
120
515
120
470
197,5

2019

2020

2021

2022

2023

Inriktning

Musik, Bas

Antagningspoäng 2023Median
120127,5

Historiska antagningspoäng

Antagningspoäng
120
120
120
512,5
120

2019

2020

2021

2022

2023

Inriktning

Musik, Keyboard/övriga instrument

Antagningspoäng 2023Median
147,5147,5

Historiska antagningspoäng

Antagningspoäng
120
436
120
147,5

2020

2021

2022

2023

Inriktning

Estetik och media, Digital Medieproducent
PROV
AST

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.
Anpassad för dig med autismspektrumtillstånd.

Antagningspoäng 2023Median
517,5517,5

Inriktning

Dans
AST

Anpassad för dig med autismspektrumtillstånd.

Antagningspoäng 2023Median
1200

Fakta

Utbildningsstatistik

Snittbetyg

C-D(13,7)

Tar examen

70%

Högskoleutbildningar

 • Lärarprogram

  41 %

 • Kandidatprogram i humaniora

  15 %

 • Kandidatprogram i konst och media

  12 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  9 %

 • Arbetsterapeutprogrammet

  3 %

Högskolestudier

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  35 %

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  15 %

 • Linnéuniversitetet

  Linnéuniversitetet

  12 %

 • Konstfack

  Konstfack

  9 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  6 %

Andra besökte även