JENSEN Gymnasium Örebro

Fristående ·

Kungsgatan 4, Örebro

Högskolestudier

Var eleverna på JENSEN Gymnasium Örebro studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från JENSEN Gymnasium Örebro de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

   12 %

  • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

   12 %

  • Sjuksköterskeprogrammet

   12 %

  • Ämneslärarprogrammet

   8 %

  • Civilekonomprogrammet

   7 %

  • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

   6 %

  • Juristprogrammet

   5 %

  • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

   5 %

  • Socionomprogrammet

   5 %

  • Biomedicinska analytikerprogrammet

   3 %

  Program

  Natur
  InriktningAntagningspoäng
  Naturvetenskap 
  210
  Samhälle
  InriktningAntagningspoäng
  Beteendevetenskap 
  200
  Samhällsvetenskap 
  197.5
  Ekonomi
  InriktningAntagningspoäng
  Ekonomi 
  202.5
  Juridik 
  202.5

  Om

  Jensen Gymnasium Örebro är ett gymnasium i Örebro som har programmen natur, samhälle och ekonomi. Antagningspoängen 2023 för JENSEN Gymnasium Örebro var mellan 197,5 och 210 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 210 meritpoäng för natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  66/100

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  C-D(14,2)

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  Hög

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  71%

  Lärare

  Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

  Behöriga lärare

  75%

  Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

  Lärarnöjdhet

  6,5

  Elever

  Elevernas åsikter

  Baserat på 74 svar, 84 % svarsfrekvens

  Studiero

  7,5

  Trygghet

  7,9

  Stöd

  6,7

  Elevnöjdhet

  6,4

  Antal elever på skolan

  236 elever

  Könsfördelning

  61 % tjejer

  39 % killar

  Plats

  Skolägare

  Jensen education Aktiebolag

  16 gymnasieskolor

  Fristående skolägare

  JENSEN Gymnasium Örebro drivs av Jensen education Aktiebolag som är en enskild huvudman. De närmsta gymnasierna Jensen education Aktiebolag driver är JENSEN Gymnasium Eskilstuna och JENSEN Gymnasium Kopparlunden.

  Andra besökte även

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.