Lindeskolan i Lindesberg

Lindeskolan

Kommunal ·

Nyborgsgatan, Lindesberg

Högskolor

Var eleverna på Lindeskolan studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Lindeskolan de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  52 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  7 %

 • Karlstads universitet

  Karlstads universitet

  6 %

 • Malmö universitet

  Malmö universitet

  5 %

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  4 %

 • Högskolan Dalarna

  Högskolan Dalarna

  3 %

 • Luleå tekniska universitet

  Luleå tekniska universitet

  3 %

 • Umeå universitet

  Umeå universitet

  3 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  3 %

 • Chalmers tekniska högskola

  Chalmers tekniska högskola

  2 %

Och 14 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Lärarprogram

  11 %

 • Civilingenjörsprogram

  11 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  9 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  7 %

 • Högskoleingenjörsprogram

  6 %

 • Civilekonomprogrammet

  5 %

 • Apotekarprogrammet

  4 %

 • Juristprogrammet

  4 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  4 %

 • Socionomprogrammet

  4 %

Och 23 ytterligare utbildningar

Program

Natur
Inriktning (Välj år 2)
Här söker du in till hela naturvetenskapsprogrammet och får välja vilken inriktning du vill gå inför eller under år 2.
Antagningspoäng
Naturvetenskap 
187,5
Naturvetenskap och samhälle 
187,5
Samhäll
InriktningAntagningspoäng
Beteendevetenskap 
150
Ekonomi
Inriktning (Välj år 2)
Här söker du in till hela ekonomiprogrammet och får välja vilken inriktning du vill gå inför eller under år 2.
Antagningspoäng
Ekonomi 
157,5
Juridik 
157,5
Teknik
Inriktning (Välj år 2)
Här söker du in till hela teknikprogrammet och får välja vilken inriktning du vill gå inför eller under år 2.
Antagningspoäng
Design och produktutveckling 
172,5
Teknikvetenskap 
172,5
Estet
InriktningAntagningspoäng
Estetik och media 
155
Musik 
147,5
El och energi
InriktningAntagningspoäng
Elteknik 
170
Barn och fritid
InriktningAntagningspoäng
Pedagogiskt och socialt arbete 
112,5
Fordon och transport
Inriktning (Välj år 2)
Här söker du in till hela fordons- och transportprogrammet och får välja vilken inriktning du vill gå inför eller under år 2.
Antagningspoäng
Lastbil och mobila maskiner 
100
Personbil 
100
Transport 
100
Bygg och anläggning
InriktningAntagningspoäng
Husbyggnad 
107,5
Vård och omsorg
InriktningAntagningspoäng
Vård och omsorg 
87,5
Restaurang och livsmedel
InriktningAntagningspoäng
Allmän 
175
Introduktion
InriktningAntagningspoäng
El- och energiprogrammet 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0
Fordons- och transportprogrammet 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0
Barn- och fritidsprogrammet 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0
Restaurang- och livsmedelsprogrammet 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

142,5
Vård och omsorg 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

162,5
Bygg- och anläggningsprogrammet 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Om

Lindeskolan är ett gymnasium i Lindesberg som har programmen natur, samhälle, ekonomi, teknik, estet, el och energi, barn och fritid, fordon och transport, bygg och anläggning, vård och omsorg, restaurang och livsmedel samt introduktion. Antagningspoängen 2023 för Lindeskolan var mellan 0 och 187,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 187,5 meritpoäng för natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

73/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D(13,6)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

85%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

77%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från Skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,7

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 145 svar, 59 % svarsfrekvens

Studiero

6,4

Trygghet

8,2

Stöd

6,2

Elevnöjdhet

7

Antal elever på skolan

768 elever

Könsfördelning

47 % tjejer

53 % killar

Praktiskt

Matsal på skolan

Matsal i skolans lokaler.

Skolbibliotek med bibliotekarie

Bibliotek med anställd skolbibliotekarie.

Idrottssal på skolan

Idrottssal i skolans lokaler.

Högskolestudier

Högskolor och universitet

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  52 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  7 %

 • Karlstads universitet

  Karlstads universitet

  6 %

Utbildningskategorier

 • Lärarprogram

  11 %

 • Civilingenjörsprogram

  11 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  9 %

Plats

Skolägare

Lindesbergs kommun

1 gymnasieskola

Kommunal skolägare

Lindeskolan drivs av Lindesbergs kommun, som är en kommunal huvudman.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.