Alléskolan

Kommunal ·

Södra Allén 14, Hallsberg

Högskolor

Var eleverna på Alléskolan studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Alléskolan de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  50 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  10 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  6 %

 • Karlstads universitet

  Karlstads universitet

  5 %

 • Chalmers tekniska högskola

  Chalmers tekniska högskola

  4 %

 • Jönköping University

  Jönköping University

  4 %

 • Göteborgs universitet

  Göteborgs universitet

  2 %

 • Högskolan i Skövde

  Högskolan i Skövde

  2 %

 • Luleå tekniska universitet

  Luleå tekniska universitet

  2 %

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  2 %

Och 12 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

  18 %

 • Ämneslärarprogrammet

  11 %

 • Högskoleingenjörsprogrammet

  10 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  10 %

 • Civilekonomprogrammet

  7 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  6 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  5 %

 • Grundlärarprogrammet

  4 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  3 %

 • Psykologprogrammet

  3 %

Och 21 ytterligare utbildningar

Program

Natur
InriktningAntagningspoäng
Naturvetenskap 
200
Estetisk musik 

SVE

Särskild variant av programmet inom det estetiska området som inte är en av de nationella inriktningarna.

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

SVE

PROV

120
Samhäll
InriktningAntagningspoäng
Beteendevetenskap 

AST

Anpassad för dig med autismspektrumtillstånd.

AST

135
Samhällsvetenskap 

AST

Anpassad för dig med autismspektrumtillstånd.

AST

135
Estetisk musik 

SVE

Särskild variant av programmet inom det estetiska området som inte är en av de nationella inriktningarna.

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

SVE

PROV

272,5
Beteendevetenskap 
147,5
Samhällsvetenskap 
147,5
Ekonomi
InriktningAntagningspoäng
Estetisk musik 

SVE

Särskild variant av programmet inom det estetiska området som inte är en av de nationella inriktningarna.

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

SVE

PROV

120
Ekonomi 
157,5
Juridik 
157,5
Teknik
InriktningAntagningspoäng
Design och produktutveckling 
145
Informations- och medieteknik 
145
Produktionsteknik 
145
Teknikvetenskap 
145
Estetisk musik 

SVE

Särskild variant av programmet inom det estetiska området som inte är en av de nationella inriktningarna.

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

SVE

PROV

147,5
Estet
InriktningAntagningspoäng
Musik 
135
El och energi
Inriktning (Välj år 2)
Här söker du in till hela el- och energiprogrammet och får välja vilken inriktning du vill gå inför eller under år 2.
Antagningspoäng
Automation 
122,5
Elteknik 
122,5
Barn och fritid
InriktningAntagningspoäng
Pedagogiskt och socialt arbete 
137,5
Försäljning och service
InriktningAntagningspoäng
Försäljning och service 
122,5
Fordon och transport
InriktningAntagningspoäng
Personbil 
165
Transport 
150
Humanistiska
InriktningAntagningspoäng
Språk 
170
Bygg och anläggning
Inriktning (Välj år 2)
Här söker du in till hela bygg- och anläggningsprogrammet och får välja vilken inriktning du vill gå inför eller under år 2.
Antagningspoäng
Anläggningsfordon 
82,5
Husbyggnad 
82,5
Mark och anläggning 
82,5
Måleri 
82,5
Plåtslageri 
82,5
Vård och omsorg
InriktningAntagningspoäng
Vård och omsorg 
95
Restaurang och livsmedel
Inriktning (Välj år 2)
Här söker du in till hela restaurang- och livsmedelsprogrammet och får välja vilken inriktning du vill gå inför eller under år 2.
Antagningspoäng
Bageri och konditori 
82,5
Kök och servering 
82,5
Industritekniska
Inriktning (Välj år 2)
Här söker du in till hela industritekniska programmet och får välja vilken inriktning du vill gå inför eller under år 2.
Antagningspoäng
Produkt och maskinteknik 
110
Svetsteknik 
110
Introduktion
InriktningAntagningspoäng
Försäljning och service 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

65
Bygg- och anläggningsprogrammet 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

60
Fordons- och transportprogrammet 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

65
Fordons- och transportprogrammet, transport 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0
Restaurang- och livsmedelsprogrammet 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

112,5
Barn- och fritidsprogrammet 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

102,5
Restaurang- och livsmedelsprogrammet 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

75
Försäljning och service 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

20
Fordons- och transportprogrammet, personbil 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0
El- och energiprogrammet 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

107,5
Barn- och fritidsprogrammet 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0
Vård och omsorg 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

70
Industritekniska programmet 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

87,5
Vård och omsorg 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0
Bygg- och anläggningsprogrammet 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

40

Om

Alléskolan är ett gymnasium i Hallsberg som har programmen natur, samhälle, ekonomi, teknik, estet, el och energi, barn och fritid, försäljning och service, fordon och transport, humanistiska, bygg och anläggning, vård och omsorg, restaurang och livsmedel, industri samt introduktion. Antagningspoängen 2023 för Alléskolan var mellan 0 och 272,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 272,5 meritpoäng för samhälle, inriktning estetisk musik. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

79/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D(13,1)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

79%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

92%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från Skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,4

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 295 svar, 69 % svarsfrekvens

Studiero

6,3

Trygghet

8

Stöd

7,2

Elevnöjdhet

7,2

Antal elever på skolan

1371 elever

Könsfördelning

40 % tjejer

60 % killar

Praktiskt

Matsal på skolan

Matsal i skolans lokaler.

Skolbibliotek med bibliotekarie

Bibliotek med anställd skolbibliotekarie.

Idrottssal på skolan

Idrottssal i skolans lokaler.

Efter gymnasiet

1 år efter studenten

Studerar

37 %

Jobbar

43 %

Annat

20 %

3 år efter studenten

Studerar

58 %

Jobbar

31 %

Annat

10 %

Högskolestudier

Högskolor och universitet

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  50 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  10 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  6 %

Utbildningskategorier

 • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

  18 %

 • Ämneslärarprogrammet

  11 %

 • Högskoleingenjörsprogrammet

  10 %

Plats

Skolägare

Sydnärkes utbildningsförbund

1 gymnasieskola

Kommunal skolägare

Alléskolan drivs av Sydnärkes utbildningsförbund, som är en kommunal huvudman.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.