LBS Kreativa Gymnasiet Örebro

Fristående ·

Rudbecksgatan 56, Örebro

Högskolor

Var eleverna på LBS Kreativa Gymnasiet Örebro studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från LBS Kreativa Gymnasiet Örebro de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  36 %

 • Högskolan i Skövde

  Högskolan i Skövde

  11 %

 • Karlstads universitet

  Karlstads universitet

  9 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  9 %

 • Blekinge tekniska högskola

  Blekinge tekniska högskola

  6 %

 • Jönköping University

  Jönköping University

  4 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  4 %

 • Chalmers tekniska högskola

  Chalmers tekniska högskola

  2 %

 • Göteborgs universitet

  Göteborgs universitet

  2 %

 • Högskolan Dalarna

  Högskolan Dalarna

  2 %

Och 7 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Kandidatprogram i konst och media

  19 %

 • Högskoleingenjörsprogrammet

  17 %

 • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

  11 %

 • Kandidatprogram i journalistik och information

  9 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  6 %

 • Förskollärarprogrammet

  4 %

 • Grundlärarprogrammet

  4 %

 • Kandidatprogram i humaniora

  4 %

 • Kandidatprogram i matematik och övrig naturvetenskap

  4 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  4 %

Och 7 ytterligare utbildningar

Program

Om

LBS Kreativa Gymnasiet Örebro är ett gymnasium i Örebro som har programmen teknik och estet. Antagningspoängen 2023 för LBS Kreativa Gymnasiet Örebro var mellan 132,5 och 202,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 202,5 meritpoäng för teknik, inriktning design och produktutveckling. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

70/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D(14,5)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

82%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

64%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från Skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 40 svar, 67 % svarsfrekvens

Studiero

6,9

Trygghet

8,4

Stöd

6,2

Elevnöjdhet

7,7

Antal elever på skolan

222 elever

Könsfördelning

41 % tjejer

59 % killar

Praktiskt

Matsal på skolan

Matsal i skolans lokaler.

Obemannat skolbibliotek

Skolbibliotek utan anställd bibliotikarie.

Idrottssal utanför skolan

Idrott på idrottshuset, fem minuters gångväg.

Högskolestudier

Högskolor och universitet

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  36 %

 • Högskolan i Skövde

  Högskolan i Skövde

  11 %

 • Karlstads universitet

  Karlstads universitet

  9 %

Utbildningskategorier

 • Kandidatprogram i konst och media

  19 %

 • Högskoleingenjörsprogrammet

  17 %

 • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

  11 %

Plats

Skolägare

Academedia AB

143 gymnasieskolor

Fristående skolägare

LBS Kreativa Gymnasiet Örebro drivs av Academedia AB, som är en enskild huvudman. De närmsta gymnasierna Academedia AB driver är Rytmus Örebro och Drottning Blankas Gymnasieskola Örebro.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.