Möckelngymnasiet

Kommunal ·

Mårbackavägen 7, Karlskoga

Högskolor

Var eleverna på Möckelngymnasiet studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Möckelngymnasiet de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan. Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Karlstads universitet

  Karlstads universitet

  24 %

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  23 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  18 %

 • Chalmers tekniska högskola

  Chalmers tekniska högskola

  7 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  7 %

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  4 %

 • Sveriges lantbruksuniversitet

  Sveriges lantbruksuniversitet

  2 %

 • Umeå universitet

  Umeå universitet

  2 %

 • Högskolan Väst

  Högskolan Väst

  2 %

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  2 %

Och 9 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Civilingenjörsprogram

  27 %

 • Högskoleingenjörsprogram

  14 %

 • Lärarprogram

  9 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  8 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  5 %

 • Civilekonomprogrammet

  4 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  4 %

 • Juristprogrammet

  3 %

 • Kandidatprogram i journalistik och information

  3 %

 • Socionomprogrammet

  3 %

Och 18 ytterligare utbildningar

Program

Natur
InriktningAntagningspoäng
Naturvetenskap 
150
Samhäll
Inriktning (Välj år 2)
Här söker du in till hela samhällsvetenskapsprogrammet och får välja vilken inriktning du vill gå inför eller under år 2.
Antagningspoäng
Medier, information och kommunikation 
187,5
Samhällsvetenskap 
187,5
Ekonomi
Inriktning (Välj år 2)
Här söker du in till hela ekonomiprogrammet och får välja vilken inriktning du vill gå inför eller under år 2.
Antagningspoäng
Ekonomi 
230
Juridik 
230
Teknik
Inriktning (Välj år 2)
Här söker du in till hela teknikprogrammet och får välja vilken inriktning du vill gå inför eller under år 2.
Antagningspoäng
Design och produktutveckling 
160
Informations- och medieteknik 
160
El och energi
Inriktning (Välj år 2)
Här söker du in till hela el- och energiprogrammet och får välja vilken inriktning du vill gå inför eller under år 2.
Antagningspoäng
Automation 
167,5
Elteknik 
167,5
Försäljning och service
InriktningAntagningspoäng
Försäljning och service 
105
Fordon och transport
InriktningAntagningspoäng
Personbil 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

95
Hantverk
InriktningAntagningspoäng
Frisör, barberare och hår- och makeupstylist 
145
Vård och omsorg
InriktningAntagningspoäng
Vård och omsorg 
182,5
VVS och fastighet
InriktningAntagningspoäng
VVS 
197,5
Industritekniska
Inriktning (Välj år 2)
Här söker du in till hela industritekniska programmet och får välja vilken inriktning du vill gå inför eller under år 2.
Antagningspoäng
Produkt och maskinteknik 
172,5
Svetsteknik 
172,5
Introduktion
InriktningAntagningspoäng
Försäljning och service 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0
Industritekniska programmet 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0
Programinriktat val, mot hantverksprogrammet, frisör, barberare och hår- och makeupstylist 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0
El- och energiprogrammet 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0
Vård och omsorg 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0
VVS- och fastighetsprogrammet 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0
Yrkesintroduktion, mot försäljning och service 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

Om

Möckelngymnasiet är ett gymnasium i Karlskoga som har programmen natur, samhälle, ekonomi, teknik, el och energi, försäljning och service, fordon och transport, hantverk, vård och omsorg, VVS och fastighet, industri samt introduktion. Antagningspoängen 2023 för Möckelngymnasiet var mellan 0 och 230 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 230 meritpoäng för ekonomi. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

77/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D(13,8)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

87%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

87%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från Skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,5

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 191 svar, 89 % svarsfrekvens

Studiero

6,2

Trygghet

7,7

Stöd

6,2

Elevnöjdhet

6,5

Antal elever på skolan

835 elever

Könsfördelning

44 % tjejer

56 % killar

Efter gymnasiet

1 år efter studenten

Studerar

47 %

Jobbar

24 %

Annat

29 %

3 år efter studenten

Studerar

50 %

Jobbar

40 %

Annat

10 %

Högskolestudier

Högskolor och universitet

 • Karlstads universitet

  Karlstads universitet

  24 %

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  23 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  18 %

Utbildningskategorier

 • Civilingenjörsprogram

  27 %

 • Högskoleingenjörsprogram

  14 %

 • Lärarprogram

  9 %

Plats

Skolägare

Karlskoga kommun

1 gymnasieskola

Kommunal skolägare

Möckelngymnasiet drivs av Karlskoga kommun, som är en kommunal huvudman.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.