Virginska Gymnasiet i Örebro
Virginska Gymnasiet i Örebro
Virginska Gymnasiet i Örebro

1 / 3

Virginska Gymnasiet

Kommunal ·

Fabriksgatan 52, Örebro

Högskolestudier

Var eleverna på Virginska Gymnasiet studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Virginska Gymnasiet de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Sjuksköterskeprogrammet

   12 %

  • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

   10 %

  • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

   9 %

  • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

   9 %

  • Civilekonomprogrammet

   8 %

  • Socionomprogrammet

   6 %

  • Juristprogrammet

   6 %

  • Ämneslärarprogrammet

   4 %

  • Kandidatprogram i journalistik och information

   4 %

  • Förskollärarprogrammet

   3 %

  Program

  Natur
  InriktningAntagningspoäng
  Naturvetenskap 
  287.5
  Samhälle
  InriktningAntagningspoäng
  Allmän 

  VIS

  Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

  VIS

  227.5
  Allmän 

  AST

  Anpassad för dig med autismspektrumtillstånd.

  VIS

  Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

  AST

  VIS

  122.5
  Ekonomi
  InriktningAntagningspoäng
  Ekonomi 
  245
  Barn och fritid
  Inriktning (Välj år 2)
  Här söker du in till hela barn- och fritidsprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
  Antagningspoäng
  Fritid och hälsa 
  195
  Pedagogiskt och socialt arbete 
  195
  Hantverk
  InriktningAntagningspoäng
  Frisör, barberare och hår- och makeupstylist 
  130
  Restaurang och livsmedel
  Inriktning (Välj år 2)
  Här söker du in till hela restaurang- och livsmedelsprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
  Antagningspoäng
  Bageri och konditori 
  175
  Kök och servering 
  175
  Hotell och turism
  InriktningAntagningspoäng
  Hotell och turism 
  187.5
  Introduktion
  InriktningAntagningspoäng
  Programinriktat val, mot hantverksprogrammet, frisör, barberare och hår- och makeupstylist 

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0
  Programinriktat val, mot hotell och turism 

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0
  Restaurang- och livsmedelsprogrammet 

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0

  Om

  Virginska Gymnasiet är ett gymnasium i Örebro som har programmen natur, samhälle, ekonomi, barn och fritid, hantverk, restaurang och livsmedel, hotell och turism samt introduktion. Antagningspoängen 2023 för Virginska Gymnasiet var mellan 0 och 287,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 287,5 meritpoäng för natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  74/100

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  C(14,7)

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  Medel

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  90%

  Lärare

  Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

  Behöriga lärare

  88%

  Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

  Lärarnöjdhet

  6,7

  Elever

  Elevernas åsikter

  Baserat på 248 svar, 80 % svarsfrekvens

  Studiero

  6,3

  Trygghet

  7,9

  Stöd

  6,5

  Elevnöjdhet

  7,4

  Antal elever på skolan

  1305 elever

  Könsfördelning

  59 % tjejer

  41 % killar

  Efter gymnasiet

  1 år efter studenten

  Studerar

  28 %

  Jobbar

  33 %

  Annat

  39 %

  3 år efter studenten

  Studerar

  39 %

  Jobbar

  43 %

  Annat

  18 %

  Plats

  Skolägare

  Örebro kommun

  4 gymnasieskolor

  Kommunal skolägare

  Virginska Gymnasiet drivs av Örebro kommun som är en kommunal huvudman. De närmsta gymnasierna Örebro kommun driver är Rudbecksgymnasiet och Tullängsgymnasiet.

  Andra besökte även

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.