Karolinska Gymnasiet i Örebro
Karolinska Gymnasiet i Örebro
Karolinska Gymnasiet i Örebro
Karolinska Gymnasiet i Örebro
Karolinska Gymnasiet i Örebro

1 / 6

Karolinska Gymnasiet

Kommunal ·

Olaigatan 25, Örebro

Karolinska Gymnasiet

Karolinska Gymnasiet

Högskolor

Var eleverna på Karolinska Gymnasiet studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Karolinska Gymnasiet de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan. Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  43 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  10 %

 • Göteborgs universitet

  Göteborgs universitet

  7 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  7 %

 • Karlstads universitet

  Karlstads universitet

  5 %

 • Chalmers tekniska högskola

  Chalmers tekniska högskola

  4 %

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  4 %

 • Mälardalens universitet

  Mälardalens universitet

  4 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  3 %

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  2 %

Och 9 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Civilingenjörsprogram

  15 %

 • Lärarprogram

  12 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  9 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  8 %

 • Högskoleingenjörsprogram

  6 %

 • Kandidatprogram i humaniora

  6 %

 • Socionomprogrammet

  5 %

 • Biomedicinska analytikerprogrammet

  4 %

 • Förskollärarprogrammet

  4 %

 • Juristprogrammet

  4 %

Och 22 ytterligare utbildningar

Program

Om

Karolinska Gymnasiet är ett gymnasium i Örebro som har programmen natur, samhälle, estet, naturbruk och introduktion. Antagningspoängen 2023 för Karolinska Gymnasiet var mellan 110 och 220 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 220 meritpoäng för samhälle, inriktning internationella relationer (spetsutbildn. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Nationella prov

80/100

Snittbetyg

B-C(15,5)

Betygsinflation

Låg

Tar examen

87%

Lärare

Behöriga lärare

100%

Lärarnöjdhet

6,6

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 229 svar, 80 % svarsfrekvens

Studiero

6,5

Trygghet

8,2

Stöd

6,7

Elevnöjdhet

8

Antal elever på skolan

895 elever

Könsfördelning

69 % tjejer

31 % killar

Praktiskt

Matsal och eget kök

Matsal och eget kök i skolans lokaler.

Skolbibliotek med bibliotekarie

Bibliotek med anställd skolbibliotekarie.

Idrottssal bredvid skolan

Idrottssal i anslutning till skolans lokaler.

Efter gymnasiet

1 år efter studenten

Studerar

62 %

Jobbar

15 %

Annat

23 %

3 år efter studenten

Studerar

65 %

Jobbar

17 %

Annat

18 %

Högskolestudier

Högskolor och universitet

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  43 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  10 %

 • Göteborgs universitet

  Göteborgs universitet

  7 %

Utbildningskategorier

 • Civilingenjörsprogram

  15 %

 • Lärarprogram

  12 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  9 %

Plats

Skolägare

Örebro kommun

4 gymnasieskolor

Kommunal skolägare

Karolinska Gymnasiet drivs av Örebro kommun, som är en kommunal huvudman. De närmsta gymnasierna Örebro kommun driver är Rudbecksgymnasiet och Virginska Gymnasiet.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.