Karolinska Gymnasiet i Örebro
Karolinska Gymnasiet i Örebro
Karolinska Gymnasiet i Örebro
Karolinska Gymnasiet i Örebro
Karolinska Gymnasiet i Örebro

1 / 6

Karolinska Gymnasiet

Kommunal ·

Olaigatan 25, Örebro

Högskolestudier

Var eleverna på Karolinska Gymnasiet studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Karolinska Gymnasiet de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

   14 %

  • Ämneslärarprogrammet

   9 %

  • Sjuksköterskeprogrammet

   9 %

  • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

   8 %

  • Högskoleingenjörsprogrammet

   6 %

  • Kandidatprogram i humaniora

   5 %

  • Socionomprogrammet

   5 %

  • Biomedicinska analytikerprogrammet

   4 %

  • Förskollärarprogrammet

   3 %

  • Juristprogrammet

   3 %

  Program

  Natur
  InriktningAntagningspoäng
  Naturvetenskap 
  157.5
  Samhälle
  InriktningAntagningspoäng
  Allmän 

  VIS

  Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

  VIS

  205
  Internationella relationer 

  SPETS

  Du ges möjligheten att fördjupa dig och läsa högskolekurser i ämnet. Spetsutbildning är riksrekryterande och har ofta en urvalsprocess (t.ex. prov) utöver betyg från grundskolan.

  VIS

  Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

  SPETS

  VIS

  227.5
  Estet
  InriktningAntagningspoäng
  Bild och formgivning 
  242.5
  Dans 
  185
  Estetik och media 
  220
  Musik 
  262.5
  Teater 
  245
  Naturbruk
  InriktningAntagningspoäng
  Hästhållning 
  97.5
  Lantbruk 
  172.5
  Skogsbruk 
  175
  Introduktion
  InriktningAntagningspoäng
  Naturbruksprogrammet, hästhållning 

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0
  Naturbruksprogrammet, lantbruk 

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0
  Naturbruksprogrammet, skogsbruk 

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0

  Om

  Karolinska Gymnasiet är ett gymnasium i Örebro som har programmen natur, samhälle, estet, naturbruk och introduktion. Antagningspoängen 2023 för Karolinska Gymnasiet var mellan 0 och 262,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 262,5 meritpoäng för estet, inriktning musik. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  80/100

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  B-C(15,5)

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  Låg

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  87%

  Lärare

  Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

  Behöriga lärare

  99%

  Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

  Lärarnöjdhet

  6,6

  Elever

  Elevernas åsikter

  Baserat på 229 svar, 80 % svarsfrekvens

  Studiero

  6,5

  Trygghet

  8,2

  Stöd

  6,7

  Elevnöjdhet

  8

  Antal elever på skolan

  880 elever

  Könsfördelning

  69 % tjejer

  31 % killar

  Efter gymnasiet

  1 år efter studenten

  Studerar

  62 %

  Jobbar

  15 %

  Annat

  23 %

  3 år efter studenten

  Studerar

  65 %

  Jobbar

  17 %

  Annat

  18 %

  Plats

  Skolägare

  Örebro kommun

  4 gymnasieskolor

  Kommunal skolägare

  Karolinska Gymnasiet drivs av Örebro kommun som är en kommunal huvudman. De närmsta gymnasierna Örebro kommun driver är Rudbecksgymnasiet och Virginska Gymnasiet.

  Andra besökte även

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.