Realgymnasiet Örebro

Fristående ·

Aspholmsvägen 4, Örebro

Program

Om

Realgymnasiet Örebro är ett gymnasium i Örebro som har programmen naturbruk och introduktion. Antagningspoängen 2023 för Realgymnasiet Örebro var mellan 85 och 215 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 215 meritpoäng för introduktion inriktning naturbruksprogrammet, djurvård. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

80/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D(13,2)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

-

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

74%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från Skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,9

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 31 svar, 86 % svarsfrekvens

Studiero

5,3

Trygghet

7,5

Stöd

5,6

Elevnöjdhet

6,9

Antal elever på skolan

126 elever

Könsfördelning

83 % tjejer

17 % killar

Praktiskt

Matsal på skolan

Matsal i skolans lokaler.

Obemannat skolbibliotek

Skolbibliotek utan anställd bibliotikarie.

Idrottssal utanför skolan

Idrottssal utanför skolans lokaler.

Plats

Skolägare

Lärande i Sverige AB

24 gymnasieskolor

Fristående skolägare

Realgymnasiet Örebro drivs av Lärande i Sverige AB, som är en enskild huvudman. De närmsta gymnasierna Lärande i Sverige AB driver är Realgymnasiet Eskilstuna och Realgymnasiet Västerås.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.