Degerforsgymnasiet

Kommunal ·

Parkgatan 2, Degerfors

Program

Om

Degerforsgymnasiet är ett gymnasium i Degerfors som har programmen samhälle, ekonomi, barn och fritid, försäljning och service, bygg och anläggning samt introduktion. Antagningspoängen 2023 för Degerforsgymnasiet var mellan 0 och 202,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 202,5 meritpoäng för försäljning och service. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

68/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

D(12,1)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

83%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

67%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från Skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,5

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 76 svar, 82 % svarsfrekvens

Studiero

6

Trygghet

8,2

Stöd

6,5

Elevnöjdhet

6,7

Antal elever på skolan

314 elever

Könsfördelning

37 % tjejer

63 % killar

Praktiskt

Matsal och eget kök

Matsal och eget kök i skolans lokaler.

Skolbibliotek med bibliotekarie

Bibliotek med anställd skolbibliotekarie.

Idrottssal på skolan

Idrottssal i skolans lokaler.

Efter gymnasiet

1 år efter studenten

Studerar

26 %

Jobbar

36 %

Annat

38 %

3 år efter studenten

Studerar

39 %

Jobbar

44 %

Annat

18 %

Plats

Skolägare

Degerfors kommun

1 gymnasieskola

Kommunal skolägare

Degerforsgymnasiet drivs av Degerfors kommun, som är en kommunal huvudman.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.