Södra Latins gymnasium

Estetiska programmet

Estetiska
programmet

Inriktning

Bild och formgivning
PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

Antagningspoäng 2023MedianAntal antagna elever
58662032

Historiska antagningspoäng

Antagningspoäng
591,5
605,5
607
595,5
586

2019

2020

2021

2022

2023

Inriktning

Teater
PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

Antagningspoäng 2023MedianAntal antagna elever
617,564017

Historiska antagningspoäng

Antagningspoäng
620
622,5
595
593
617,5

2019

2020

2021

2022

2023

Inriktning

Musik, sång, övriga genrer
SPETS
PROV

Du ges möjligheten att fördjupa dig och läsa högskolekurser i ämnet. Spetsutbildning är riksrekryterande och har ofta en urvalsprocess (t.ex. prov) utöver betyg från grundskolan.
Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

Antagningspoäng 2023MedianAntal antagna elever
941975,511

Historiska antagningspoäng

Antagningspoäng
933
813
857
941

2020

2021

2022

2023

Inriktning

Dans
PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

Antagningspoäng 2023MedianAntal antagna elever
550612,513

Historiska antagningspoäng

Antagningspoäng
575
587
539
520
550

2019

2020

2021

2022

2023

Inriktning

Musik, piano, jazz
SPETS
PROV

Du ges möjligheten att fördjupa dig och läsa högskolekurser i ämnet. Spetsutbildning är riksrekryterande och har ofta en urvalsprocess (t.ex. prov) utöver betyg från grundskolan.
Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

Antagningspoäng 2023MedianAntal antagna elever
948,59706

Historiska antagningspoäng

Antagningspoäng
918
851,5
927,5
948,5

2020

2021

2022

2023

Inriktning

Musik, elgitarr
SPETS
PROV

Du ges möjligheten att fördjupa dig och läsa högskolekurser i ämnet. Spetsutbildning är riksrekryterande och har ofta en urvalsprocess (t.ex. prov) utöver betyg från grundskolan.
Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

Antagningspoäng 2023MedianAntal antagna elever
937,59656

Historiska antagningspoäng

Antagningspoäng
928,5
672
864
937,5

2020

2021

2022

2023

Inriktning

Musik, slagverk
SPETS
PROV

Du ges möjligheten att fördjupa dig och läsa högskolekurser i ämnet. Spetsutbildning är riksrekryterande och har ofta en urvalsprocess (t.ex. prov) utöver betyg från grundskolan.
Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

Antagningspoäng 2023MedianAntal antagna elever
936957,56

Historiska antagningspoäng

Antagningspoäng
886
757,5
912,5
936

2020

2021

2022

2023

Inriktning

Musik, saxofon
SPETS
PROV

Du ges möjligheten att fördjupa dig och läsa högskolekurser i ämnet. Spetsutbildning är riksrekryterande och har ofta en urvalsprocess (t.ex. prov) utöver betyg från grundskolan.
Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

Antagningspoäng 2023MedianAntal antagna elever
9561007,54

Historiska antagningspoäng

Antagningspoäng
920
947,5
960
956

2020

2021

2022

2023

Inriktning

Musik, elbas
SPETS
PROV

Du ges möjligheten att fördjupa dig och läsa högskolekurser i ämnet. Spetsutbildning är riksrekryterande och har ofta en urvalsprocess (t.ex. prov) utöver betyg från grundskolan.
Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

Antagningspoäng 2023MedianAntal antagna elever
852,5918,56

Historiska antagningspoäng

Antagningspoäng
900,5
784
938,5
852,5

2020

2021

2022

2023

Inriktning

Musik, cello
SPETS
PROV

Du ges möjligheten att fördjupa dig och läsa högskolekurser i ämnet. Spetsutbildning är riksrekryterande och har ofta en urvalsprocess (t.ex. prov) utöver betyg från grundskolan.
Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

Antagningspoäng 2023MedianAntal antagna elever
9159513

Historiska antagningspoäng

Antagningspoäng
947,5
942,5
1015
915

2020

2021

2022

2023

Inriktning

Musik, gitarr, klassisk
SPETS
PROV

Du ges möjligheten att fördjupa dig och läsa högskolekurser i ämnet. Spetsutbildning är riksrekryterande och har ofta en urvalsprocess (t.ex. prov) utöver betyg från grundskolan.
Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

Antagningspoäng 2023MedianAntal antagna elever
888,5923,53

Historiska antagningspoäng

Antagningspoäng
908,5
733
917,5
888,5

2020

2021

2022

2023

Inriktning

Musik, trumpet
SPETS
PROV

Du ges möjligheten att fördjupa dig och läsa högskolekurser i ämnet. Spetsutbildning är riksrekryterande och har ofta en urvalsprocess (t.ex. prov) utöver betyg från grundskolan.
Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

Antagningspoäng 2023MedianAntal antagna elever
9859851

Historiska antagningspoäng

Antagningspoäng
965
965
1005
985

2020

2021

2022

2023

Inriktning

Musik, klarinett
SPETS

Du ges möjligheten att fördjupa dig och läsa högskolekurser i ämnet. Spetsutbildning är riksrekryterande och har ofta en urvalsprocess (t.ex. prov) utöver betyg från grundskolan.

Antagningspoäng 2023Median
120120

Historiska antagningspoäng

Antagningspoäng
973
970
120

2021

2022

2023

Inriktning

Musik, violin
SPETS
PROV

Du ges möjligheten att fördjupa dig och läsa högskolekurser i ämnet. Spetsutbildning är riksrekryterande och har ofta en urvalsprocess (t.ex. prov) utöver betyg från grundskolan.
Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

Antagningspoäng 2023MedianAntal antagna elever
923,59363

Historiska antagningspoäng

Antagningspoäng
985
932,5
955
923,5

2020

2021

2022

2023

Inriktning

Musik, piano, klassisk
SPETS
PROV

Du ges möjligheten att fördjupa dig och läsa högskolekurser i ämnet. Spetsutbildning är riksrekryterande och har ofta en urvalsprocess (t.ex. prov) utöver betyg från grundskolan.
Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

Antagningspoäng 2023MedianAntal antagna elever
945987,54

Historiska antagningspoäng

Antagningspoäng
822,5
995
980
945

2020

2021

2022

2023

Inriktning

Musik, trombon
SPETS
PROV

Du ges möjligheten att fördjupa dig och läsa högskolekurser i ämnet. Spetsutbildning är riksrekryterande och har ofta en urvalsprocess (t.ex. prov) utöver betyg från grundskolan.
Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

Antagningspoäng 2023MedianAntal antagna elever
9659651

Historiska antagningspoäng

Antagningspoäng
972,5
942,5
975
965

2020

2021

2022

2023

Inriktning

Musik, sång, klassisk
SPETS
PROV

Du ges möjligheten att fördjupa dig och läsa högskolekurser i ämnet. Spetsutbildning är riksrekryterande och har ofta en urvalsprocess (t.ex. prov) utöver betyg från grundskolan.
Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

Antagningspoäng 2023MedianAntal antagna elever
883888,53

Historiska antagningspoäng

Antagningspoäng
972,5
807
802
883

2020

2021

2022

2023

Inriktning

Musik, blockflöjt
SPETS

Du ges möjligheten att fördjupa dig och läsa högskolekurser i ämnet. Spetsutbildning är riksrekryterande och har ofta en urvalsprocess (t.ex. prov) utöver betyg från grundskolan.

Antagningspoäng 2023Median
120120

Historiska antagningspoäng

Antagningspoäng
987,5
960
120

2021

2022

2023

Inriktning

Musik, kontrabas, klassisk
SPETS

Du ges möjligheten att fördjupa dig och läsa högskolekurser i ämnet. Spetsutbildning är riksrekryterande och har ofta en urvalsprocess (t.ex. prov) utöver betyg från grundskolan.

Antagningspoäng 2023Median
120120

Inriktning

Musik, horn
SPETS
PROV

Du ges möjligheten att fördjupa dig och läsa högskolekurser i ämnet. Spetsutbildning är riksrekryterande och har ofta en urvalsprocess (t.ex. prov) utöver betyg från grundskolan.
Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

Antagningspoäng 2023MedianAntal antagna elever
852,59353

Inriktning

Musik, eufom
SPETS
PROV
NIU

Du ges möjligheten att fördjupa dig och läsa högskolekurser i ämnet. Spetsutbildning är riksrekryterande och har ofta en urvalsprocess (t.ex. prov) utöver betyg från grundskolan.
Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.
Nationellt godkänd idrottsutbildning – för dig med mål att bli elitidrottare.

Antagningspoäng 2023MedianAntal antagna elever
9509501

Inriktning

Musik, viola
SPETS
PROV

Du ges möjligheten att fördjupa dig och läsa högskolekurser i ämnet. Spetsutbildning är riksrekryterande och har ofta en urvalsprocess (t.ex. prov) utöver betyg från grundskolan.
Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

Antagningspoäng 2023MedianAntal antagna elever
9759751

Inriktning

Musik, kontrabas, jazz
SPETS

Du ges möjligheten att fördjupa dig och läsa högskolekurser i ämnet. Spetsutbildning är riksrekryterande och har ofta en urvalsprocess (t.ex. prov) utöver betyg från grundskolan.

Antagningspoäng 2023Median
120120

Inriktning

Musik, övriga instrument
SPETS
PROV

Du ges möjligheten att fördjupa dig och läsa högskolekurser i ämnet. Spetsutbildning är riksrekryterande och har ofta en urvalsprocess (t.ex. prov) utöver betyg från grundskolan.
Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

Antagningspoäng 2023MedianAntal antagna elever
1002,51002,51

Inriktning

Musik, tvärflöjt
SPETS
PROV

Du ges möjligheten att fördjupa dig och läsa högskolekurser i ämnet. Spetsutbildning är riksrekryterande och har ofta en urvalsprocess (t.ex. prov) utöver betyg från grundskolan.
Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

Antagningspoäng 2023MedianAntal antagna elever
9839953

Fakta

Utbildningsstatistik

Snittbetyg

B(17,7)

Tar examen

96%

Könsfördelning

65 % tjejer

35 % killar

Högskoleutbildningar

 • Kandidatprogram i konst och media

  38 %

 • Kandidatprogram i journalistik och information

  9 %

 • Kandidatprogram inom konst

  9 %

 • Kandidatprogram i humaniora

  8 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  7 %

Högskolestudier

 • Kungliga Musikhögskolan i Stockholm

  Kungliga Musikhögskolan i Stockholm

  22 %

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  18 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  10 %

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  9 %

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  6 %

Andra besökte även