Kristofferskolan Gymnasium i Bromma
Kristofferskolan Gymnasium i Bromma

1 / 5

Kristofferskolan Gymnasium

Fristående, icke vinstdrivande ·

Marklandsbacken 11, Bromma

Högskolestudier

Var eleverna på Kristofferskolan Gymnasium studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Kristofferskolan Gymnasium de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  21 %

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  19 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  9 %

 • Karolinska institutet

  Karolinska institutet

  6 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  6 %

 • Högskolan i Halmstad

  Högskolan i Halmstad

  4 %

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  4 %

 • Malmö universitet

  Malmö universitet

  4 %

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  4 %

 • Försvarshögskolan Stockholm

  Försvarshögskolan Stockholm

  2 %

Och 9 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

  16 %

 • Grundlärarprogrammet

  6 %

 • Juristprogrammet

  6 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  6 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  6 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  6 %

 • Ämneslärarprogrammet

  4 %

 • Arkitektprogrammet

  4 %

 • Förskollärarprogrammet

  4 %

 • Högskoleingenjörsprogrammet

  4 %

Och 12 ytterligare utbildningar

Program

Natur

Antagningspoäng

Waldorf

 

SVE

Särskild variant av programet inom det estetiska området som inte är en av de nationella inriktingarna.

SVE

120

Samhälle

Antagningspoäng

Waldorf

 

SVE

Särskild variant av programet inom det estetiska området som inte är en av de nationella inriktingarna.

SVE

120

Estet

Antagningspoäng

Waldorf

 

SVE

Särskild variant av programet inom det estetiska området som inte är en av de nationella inriktingarna.

SVE

120

Om

Kristofferskolan Gymnasium är ett gymnasium i Bromma som har programmen natur, samhälle och estet. Antagningspoängen 2023 för Kristofferskolan Gymnasium var 120 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 0 meritpoäng för natur, inriktning waldorf. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

77/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

B-C(16,1)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

81%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

-

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,9

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 40 svar, 69 % svarsfrekvens

Studiero

7

Trygghet

7,8

Stöd

6,2

Elevnöjdhet

7,7

Antal elever på skolan

181 elever

Könsfördelning

63 % tjejer

37 % killar

Praktiskt

Matsal på skolan

Matsal i skolans lokaler.

Skolbibliotek med bibliotekarie

Bibliotek med anställd skolbibliotekarie.

Inga skoldatorer

Datorer används utefter lärarbokning.

Högskolestudier

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  21 %

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  19 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  9 %

 • Karolinska institutet

  Karolinska institutet

  6 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  6 %

 • Högskolan i Halmstad

  Högskolan i Halmstad

  4 %

Plats

Skolägare

Stiftelsen Kristofferskolan

1 gymnasieskola

Fristående, icke vinstdrivande

Kristofferskolan Gymnasium drivs av Stiftelsen Kristofferskolan som är en enskild huvudman.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.