Blackebergs gymnasium

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskaps-
programmet

Inriktning

Naturvetenskap

Antagningspoäng 2023Median
300320

Historiska antagningspoäng

Antagningspoäng
312,5
312,5
305
297,5
300

2019

2020

2021

2022

2023

Inriktning

Naturvetenskap och samhälle

Antagningspoäng 2023Median
287,5305

Historiska antagningspoäng

Antagningspoäng
310
295
280
287,5

2020

2021

2022

2023

Inriktning

Musik
SVE
PROV

Särskild variant av programmet inom det estetiska området som inte är en av de nationella inriktningarna.
Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

Antagningspoäng 2023Median
300364

Historiska antagningspoäng

Antagningspoäng
305
365
120
120
300

2019

2020

2021

2022

2023

Inriktning

Bild, arkitektur
SVE
PROV

Särskild variant av programmet inom det estetiska området som inte är en av de nationella inriktningarna.
Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

Antagningspoäng 2023Median
340,5360,5

Historiska antagningspoäng

Antagningspoäng
367,5
120
120
340,5

2020

2021

2022

2023

Fakta

Utbildningsstatistik

Snittbetyg

B(17,2)

Tar examen

97%

Könsfördelning

40 % tjejer

60 % killar

Högskoleutbildningar

 • Civilingenjörsprogram

  57 %

 • Läkarprogrammet

  6 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  4 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  3 %

 • Kandidatprogram i fysik, kemi och geovetenskap

  3 %

Högskolestudier

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  25 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  15 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  15 %

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  15 %

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  10 %

Andra besökte även