Viktor Rydberg Gymnasium Djursholm

Fristående, icke vinstdrivande ·

Viktor Rydbergs väg 31, Djursholm

Viktor Rydberg Gymnasium Djursholm är ett gymnasium i Djursholm som har programmen Natur, Samhälle och Ekonomi. Antagningspoängen 2023 för Viktor Rydberg Djursholm var mellan 272,5 och 275 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 275 meritpoäng för Natur, inriktning naturvetenskap och samhälle. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

275

Naturvetenskap och samhälle

 

275

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap, Engelska

 

SPETS

Du ges möjligheten att fördjupa dig och läsa högskolekurser i ämnet. Spetsutbildning innebär att programet också är riksrekryterande

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

SPETS

PROV

475.5

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

272.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

87/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

B (17,7)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

95 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

78 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,3

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 149 svar, 84 % svarsfrekvens

Studiero

7,9

Trygghet

9,1

Stöd

6,8

Elevnöjdhet

8,8

Antal elever på skolan

516 elever

Könsfördelning

56 % tjejer

44 % killar

Plats

Stiftelsen Viktor Rydbergs Skolor är skolägare

3 gymnasieskolor

2365 elever totalt

Fristående, icke vinstdrivande skolägare

Skolan drivs av Stiftelsen Viktor Rydbergs Skolor som är en fristående, icke vinstdrivande skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet