Rudbeck

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskaps-
programmet

Inriktning

Naturvetenskapsprogrammet

Du söker till naturvetenskapsprogrammet och får välja inriktning inför eller under år 2.

 • Naturvetenskap
 • Naturvetenskap och samhälle
Preliminär antagningspoäng 2024MedianAntal antagna elever
235295150

Historiska antagningspoäng

Antagningspoäng
282,5
300
292,5
292,5
292,5

2019

2020

2021

2022

2023

Brukar öka med från preliminär

17,5 - 30merit

Hur mycket antagningsgränsen ökat från den preliminära till den slutgiltiga de senaste fyra åren.

Inriktning

Allmän
AST

Anpassad för dig med autismspektrumtillstånd.

Preliminär antagningspoäng 2024MedianAntal antagna elever
237,5257,58

Historiska antagningspoäng

Antagningspoäng
252,5
152,5
240
212,5

2020

2021

2022

2023

Brukar förändras med från preliminär

-7,5 - 67,5merit

Hur mycket antagningsgränsen förändrats från den preliminära till den slutgiltiga de senaste fyra åren.

Inriktning

Musik
SVE
PROV

Särskild variant av programmet inom det estetiska området som inte är en av de nationella inriktningarna.
Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

Preliminär antagningspoäng 2024MedianAntal antagna elever
1204896

Historiska antagningspoäng

Antagningspoäng
495
120
120
120

2020

2021

2022

2023

Brukar förändras med från preliminär

-395 - 0merit

Hur mycket antagningsgränsen förändrats från den preliminära till den slutgiltiga de senaste tre åren.

Inriktning

Naturvetenskap och samhälle, musik
SVE
PROV

Särskild variant av programmet inom det estetiska området som inte är en av de nationella inriktningarna.
Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

Preliminär antagningspoäng 2024MedianAntal antagna elever
513,5513,51

Historiska antagningspoäng

Antagningspoäng
523,5
120
120
504

2020

2021

2022

2023

Fakta

Utbildningsstatistik

Snittbetyg

B(17,3)

Tar examen

93%

Könsfördelning

54 % tjejer

46 % killar

Högskoleutbildningar

 • Civilingenjörsprogram

  45 %

 • Läkarprogrammet

  6 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  6 %

 • Högskoleingenjörsprogram

  4 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  4 %

Högskolestudier

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  25 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  21 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  15 %

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  8 %

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  6 %

Andra besökte även