Östra gymnasiet

Teknikprogrammet

Teknikprogrammet

Inriktning

Informations- och medieteknik

Preliminär antagningspoäng 2024MedianAntal antagna elever
26027532

Historiska antagningspoäng

Antagningspoäng
287,5
285
292,5
270
260

2019

2020

2021

2022

2023

Brukar öka med från preliminär

12,5 - 25merit

Hur mycket antagningsgränsen ökat från den preliminära till den slutgiltiga de senaste tre åren.

Inriktning

Teknikvetenskap

Preliminär antagningspoäng 2024MedianAntal antagna elever
27530028

Historiska antagningspoäng

Antagningspoäng
302,5
297,5
305
295
272,5

2019

2020

2021

2022

2023

Brukar öka med från preliminär

20 - 27,5merit

Hur mycket antagningsgränsen ökat från den preliminära till den slutgiltiga de senaste tre åren.

Inriktning

Teknikvetenskap, estetiska området
SVE
PROV

Särskild variant av programmet inom det estetiska området som inte är en av de nationella inriktningarna.
Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

Preliminär antagningspoäng 2024MedianAntal antagna elever
577,55804

Fakta

Utbildningsstatistik

Snittbetyg

B-C(16,8)

Tar examen

92%

Könsfördelning

15 % tjejer

85 % killar

Högskoleutbildningar

 • Civilingenjörsprogram

  63 %

 • Högskoleingenjörsprogram

  17 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  8 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  4 %

 • Kandidatprogram i fysik, kemi och geovetenskap

  3 %

Högskolestudier

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  51 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  10 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  9 %

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  8 %

 • Chalmers tekniska högskola

  Chalmers tekniska högskola

  7 %

Andra besökte även